Är du närstående till någon äldre eller annan riskgrupp?

Jag förstår att alla som har äldre närstående eller närstående som tillhör andra riskgrupper är oroliga just nu. Jag förstår att det kan kännas jättejobbigt att inte kunna besöka sina närstående men det är en försiktighetsåtgärd som i dag är nödvändig. Runtom i världen ser vi hur framförallt äldre och personer i riskgrupper drabbas extremt hårt av virussjukdomen covid-19. Det är därför allas vår skyldighet att se till att skydda dessa människor. Och det finns mycket vi kan göra!

Vanliga råd såsom basal handhygien och att stanna hemma vid minsta sjukdomstecken har vi under flera veckor matats av från alla håll. Nu har det också kommit rekommendationer på att inte över huvud taget besöka äldre och personer i riskgrupper och dessa uppmanas att hålla sig isolerade och borta från sociala sammanhang. Detta är rekommendationer som vi kommer att behöva förhålla oss till under en lång tid tror jag.

Vi inom äldrevården arbetar som vanligt dygnet runt med att skydda våra äldre, nu kanske hårdare än någonsin. Vi är uppmärksamma på oss själva och våra familjer, våra sjukdomssymptom och kollar vår egen temp för att försäkra oss om att det är okej för oss att gå till jobbet. Vi stannar hemma vid minsta sjukdomstecken något som vi tidigare kanske inte alltid kunnat göra pga inkomstbortfall då våra löner inte är de bästa. Med den slopade karensdagen är vi nu i ett helt annat läge att kunna skydda våra äldre, det kan tyckas trivialt men för oss är det extremt viktigt! Utöver detta så vet jag många som isolerar sig från sociala sammanhang och försöker vistas på allmänna platser så lite som möjligt, allt för att undvika att bli smittade och riskera att föra smittan vidare till våra äldre. Tyvärr är den rekommenderade restriktionen att inte gå närmare någon än en meter totalt omöjligt att hålla inom äldreomsorgen då vårt arbete går ut på personlig omvårdnad som kräver att vi är nära våra äldre. Vi använder skyddsutrustning, handskar, vi tvättar och spritar våra händer så att de krackelerar och är uppmärksamma på alla förändringar i våra äldres mående.

Allt detta är totalt meningslöst om ni andra inte hjälper till att begränsa smittan! Jag lovar att vi ska göra allt för att skydda de äldre med alla medel vi har att tillgå. Men ni måste hjälpa till!

Så vad kan en göra om en är orolig för äldre i sin närhet?
– Besök INTE dina äldre närstående just nu, hur jobbigt det än känns!
– Ring, skriv brev, sätt upp lappar i trapphuset/lägg i brevlådan, skicka mail eller sms till din närstående för att höra hur de mår, om de behöver något och prata en stund, det är inte samma som ett fysiskt besök men för nu måste det vara gott nog.
– Hjälp din närstående att handla mat, mediciner och andra nödvändigheter. Ring på och lämna vi dörren, gå sedan därifrån för att undvika direktkontakt.
– Uppmana dem att hålla sig isolerade från sociala möten så mycket det går, promenader i friska luften är ingen fara utan det är sociala kontakter som är riskfyllda.
– Akut sjukvård är självklart nödvändigt men kan de äldre undvika att besöka vårdinrättningar just nu är det bra.
– Har personen hemtjänst/bor på ett boende se till att hålla kontinuerlig kontakt med personalen där för att hålla er uppdaterade om läget och restriktioner osv.
– Om din närstående behöver hjälp att ringa er så kontakta personalen, vi hjälper mer än gärna till!
– Om din närstående känner stor oro/behöver vidare stöd hänvisa till stödlinjer, jag länkar nedan till Äldrelinjen som en kan ringa varje dag och prata med deras volontärer om sin oro/sitt mående.
– Tänk källkritiskt när du läser i media om coronaviruset och covid-19!
– Sök info på nätet, försök att undvika att belasta till exempel 1177 om du inte är i behov av vård.
– Får du inte tag i dina närstående eller känner oro för någon äldre i din omgivning och personen inte har äldreomsorg du kan kontakta gör en orosanmälan till socialtjänstens vuxenenhet. Detsamma gäller självklart om du är orolig för barn/unga i din närhet!

Jag har säkert missat en del i denna text och har ni frågor tveka inte att ställa dem! Detta är punkter jag har sammanfattat utifrån min egen erfarenhet av arbete i äldrevården och är endast att betrakta som tips. Nu ser vi till att ta hand om varandra!

Äldrelinjen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *