Bra länkar

Stöd till barn och unga som lever/har levt i familjer med missbruk:

www.erstadiakoni.se/sv/vandpunkten

www.maskrosbarn.org

www.tryggabarnen.org

Stöd till vuxna som är anhöriga till missbrukare:

www.erstadiakoni.se/sv/vandpunkten

www.carinabang.se

Stöd till unga drabbade av psykisk ohälsa, via denna länk kommer du till www.umo.se som har listat en rad stödorganisationer:

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/

Kunskap: 

www.anhoriga.se