Bra länkar

Stöd till barn och unga som lever/har levt i familjer med missbruk:

www.tryggabarnen.org

www.erstadiakoni.se/sv/vandpunkten

Stöd till vuxna som är anhöriga till missbrukare:

www.tryggavuxna.org

www.carinabang.se

Stöd till unga drabbade av psykisk ohälsa:

www.foreningentilia.se

www.tjejzonen.se

www.tjejjouren.se